Oferta

Biuro świadczy usługi z zakresu:

 • Kompleksowa dokumentacja projektowa branży konstrukcyjnej:
  – projekty budowlane,
  – projekty wykonawcze,
  – dokumentacja warsztatowa,
  – dokumentacja powykonawcza.

 • Projekty modernicacji, przebudowy i remontów obiektów budowlanych.

 • Opinie techniczne budowli i obiektów inżynierskich.

 • Adaptacje projektów typowych (projektów powtarzalnych).

 • Inwentaryzacje projektowe.

 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

 • Prowadzenie czynności formalno-prawnych inwestycji.

Wszystkie powyższe usługi wykonujemy dla obiektów :

 • budownictwa mieszkaniowego: budynki jednorodzinne i wielorodzinne.

 • budownictwa użyteczności publicznej: obiekty biurowe, usługowo-handlowe, sakralne, obiekty sportu
  i rekreacji.

 • budownictwa przemysłowego: chłodnie, hale produkcyjne i magazynowe wraz z zapleczem socjalnym
  i biurowym.

 • telefonii cyfrowej: wieże, maszty i wsporniki do montażu anten wraz z pełną infrastrukturą.